Harteraad
Harteraad nieuwsbrief juli
Uitkomsten raadpleging achterban AAA

Tussen 16 april en 14 mei 2019 heeft Harteraad in samenwerking met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem een vragenlijst uitgezet over wat mensen die behandeld zijn met een AAA belangrijk vinden om te meten als er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. We presenteren de belangrijkste resultaten en conclusies.

http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/07/samenvatting-resultaten-vragenlijst-AAA.pdf Aanvullende informatie is beschikbaar op https://www.harteraad.nl/informatie/aneurysma-in-de-buik/

Diplomering Harteraad beweegcoaches via opleiding Sport & Bewegen

Harteraad vindt het belangrijk om bij te dragen aan een beweegaanbod waar mensen met een hart- en vaataandoening veilig, verantwoord en met plezier kunnen bewegen en sporten. Bewegen verbetert namelijk de conditie van hart- en bloedvaten en de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten wordt verlaagd met 25 tot 30%. Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven.

Daarom is Harteraad een samenwerking aangegaan met ROC Midden Nederland, Deltion College en ROC Mondriaan. Deze maand ontvingen de eerste studenten van de opleiding Sport & Bewegen hun certificaat Harteraad Beweegcoach. En dit is goed nieuws, want hoe meer Harteraad beweegcoaches er zijn, hoe meer en beter het aanbod van sport en bewegen wordt.

Ons beweegaanbod vind je op de Hart&Vaatwijzer https://www.harteraad.nl/kennis-tools/hartvaatwijzer/

Heb je interesse in de scholing tot Harteraad beweegcoach, neem dan contact op met beweegpartner@harteraad.nl

 

Hartfalen wist je dat…

Wist je dat mensen met hartfalen

  • vaak niet weten welke vorm van hartfalen zij hebben?
  • vaak de oorzaak niet weten?
  • bijna nooit hartrevalidatie volgen?
  • weinig de regie in handen hebben/krijgen?

Dit komt naar voren uit twee groepsgesprekken die gehouden werden in februari en april.Het ene gesprek ging over het volhouden van de behandeling en wat daarbij helpt en niet helpt.Het tweede gesprek had als onderwerp de ervaringen met de zorg. In de verslagen vind je aanbevelingen voor de zorg, do’s en dont’s voor zorgverleners én patiënten.

Kijk naar de samenvatting en de twee verslagen op de webpagina van het programma therapietrouw hartfalen onder ‘activiteiten/projecten 2018 en 2019’

https://www.harteraad.nl/kennis-tools/zorgprofessionals/therapietrouw-hartfalen-samenwerkingsprogramma/

College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) start campagne over wisselwerking tussen medicijnen en kruidenproducten

Medicijnautoriteit CBG vraagt in de recent gelanceerde campagne aandacht voor het gebruik van medicijnen in combinatie met veel gebruikte kruidenproducten. Het doel is om medicijngebruikers en zorgverleners bewust te maken dat kruiden invloed kunnen hebben op de werking van (andere) medicijnen. Veel mensen ervaren de positieve effecten van kruidenproducten, maar weten niet dat de combinatie van kruiden en medicijnen soms ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het CBG deed onderzoek naar de wisselwerking tussen tien kruiden en diverse medicatie, variërend van maagzuurremmers tot hartmedicatie. Voorlichting hierover is te vinden op de website van het CBG

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/07/06/cbg-start-campagne-over-wisselwerking-tussen-medicijnen-en-kruidenproducten?fbclid=IwAR2zZI_V_q79mMUScH286VLwNuxGKy7s3DQ9ugMF2aytEfQGryrzQTh3ldw

Oproep: vrijwillige videomonteur gezocht!

Ben jij graag bezig met filmen, het monteren en bewerken van video’s en zou je dit vaker willen doen? Dan maken we graag kennis met je! Harteraad is bezig met het ontwikkelen van nieuw promotiemateriaal en wil de talenten van vrijwilligers graag inzetten om tot mooie, aansprekende video content te komen. Heb je interesse? Dan ontvangen we graag je bericht via online@harteraad.nl

Digitale tweeling helpt hart- en vaatziekten voorkomen

De Hartstichting is medefinancier van in totaal vier zogenoemde Big Data-onderzoeken. Deze innovatieve onderzoeken bieden nieuwe kansen om hart- en vaatziekten sneller te herkennen en behandelen.

MyDigiTwin, één van de vier onderzoeken, wil mensen een digitale tweeling laten bouwen met gegevens die afkomstig zijn van honderdduizenden mensen, door middel van kunstmatige intelligentie. Zo’n digitale tweeling kan mensen in de toekomst helpen om preciezer te weten wat de kans is op hart- en vaatziekten. Als mensen de signalen van mogelijke hart- en vaatziekten zelf in een vroeg stadium kunnen herkennen, kunnen ze op tijd naar een arts gaan. Ook kan het bijdragen aan het motiveren om te kiezen voor een gezonde levensstijl.

Harteraad werkt samen met de Hartstichting op ‘Therapietrouw hartfalen’. Dit is één van de programma’s die gaat bijdragen aan het verminderen van de ziektelast voor hart- en vaatziekten: minder mensen die ziek worden, minder vroegtijdige sterfte en minder ernst van de gevolgen van hart- en vaatziekten. We willen bereiken dat het gemakkelijker wordt voor mensen met hartfalen om hun therapie vol te houden. Informatie over de samenwerking met de Hartstichting is via onderstaande link beschikbaar

https://www.harteraad.nl/kennis-tools/zorgprofessionals/therapietrouw-hartfalen-samenwerkingsprogramma/

088 - 1111 600
info@harteraad.nl | www.harteraad.nl
Prinses Catharina-Amaliastraat 10 | 2496 XD Den Haag

   
Online bekijken | Nieuwsbriefvoorkeuren beheren