Harteraad
Nieuwsbrief juni 2019

Jaarverslag 2018

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- en vaataandoening. In Nederland zijn dat er maar liefst 1,4 miljoen. Hun ervaringen en dat wat zij belangrijk vinden zijn de motor achter ons werk. Het is onze missie om hun belangen te behartigen en het leven met een hart- en vaataandoening te verbeteren. Daar zetten wij ons elke dag voor in.
Dat doen we natuurlijk niet alleen! Met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, beweegcoaches, zorgverleners en steun van onze leden kunnen wij het verschil maken en de kwaliteit van leven verbeteren. In ons nieuwe jaarverslag lees je wat we in 2018 met jouw hulp bereikt hebben.

Ga hier naar ons publieksjaarverslag 2018

Vrouwenhart

Wist je dat er meer vrouwen zijn met hart- en vaataandoeningen dan mannen?
Toch zitten er in het Hart&Vaatpanel van Harteraad minder vrouwen dan mannen. Tijd voor verandering! Daarbij doen we via deze herhaalde oproep een beroep op jou.
Help ons met jouw ervaring door je aan te melden voor het Hart&Vaatpanel. Als lid van het panel ontvang je ongeveer één keer per maand een digitale vragenlijst over onderwerpen die met jouw gezondheid te maken hebben. Dat kan bijv. over de behandeling gaan, over leefstijl of over je mening over de zorg. Jouw stem telt!

Meld je hier direct aan

Patricia Vlasman wordt patiëntvertegenwoordiger geneesmiddelen

Ook bij de ontwikkeling van medicijnen is de inbreng van patiënten cruciaal. Daarom zijn wij blij dat Patricia Vlasman in september namens Harteraad start met de opleiding tot ‘patiëntvertegenwoordiger geneesmiddelen’ (EUPATI-NL)
De opleiding brengt patiënten op het juiste kennis- en vaardigheidsniveau om als volwaardige gesprekspartners deel te nemen aan het proces van geneesmiddelen ontwikkeling.

Meer informatie over de opleiding staat hier

Geslaagd!

14 juni zijn er 20 cursisten geslaagd voor de driedaagse cursus Harteraad beweegcoach coronair lijden – hartfalen – perifeer artereel vaatlijden. Certificering betekent dat de cursist kennis, kunde en vaardigheden heeft verworven om stabiele, gerevalideerde hart(falen) patiënten en patiënten met perifeer arterieel vaatlijden te begeleiden bij bewegen en sporten, in groepsverband of individueel. Een Harteraad beweegcoach is werkzaam bij een Harteraad beweegpartner, een beweegorganisatie waarvan Harteraad zegt dat je hier op een veilige en verantwoorde manier kunt sporten.

Onze beweegpartners kun je terugvinden op de Hart&Vaatwijzer.

Anne uit dienst

Beleidsadviseur Anne Kors-Walraven heeft afscheid genomen van Harteraad. Per 1 juli gaat ze aan de slag als adviseur palliatieve zorg bij het Integraal Kankercentrum Nederland. (IKNL) “Ik kijk terug op een fijne tijd bij Harteraad. Ik heb samen mogen werken met bevlogen vrijwilligers en professionals en heb veel geleerd. Na acht jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ook bij IKNL zal ik me bezig houden met het verbeteren van de zorg voor de mensen waar het om gaat.”

088 - 1111 600
info@harteraad.nl | www.harteraad.nl
Prinses Catharina-Amaliastraat 10 | 2496 XD Den Haag

   
Online bekijken | Nieuwsbriefvoorkeuren beheren