Harteraad
Extra nieuwsbrief: Samen tegen corona

Aan alle betrokkenen bij mensen met hart- en vaataandoeningen in Nederland en Harteraad,

Ook Harteraad neemt extra maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Daarin hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid aangezien het virus extra hard toeslaat bij mensen met een kwetsbare gezondheid waaronder de ruim 1,5 miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen in Nederland. In dit bericht zetten we de actuele maatregelen per doelgroep voor je op een rij.

Het publiek

Vrijdag riep Harteraad het algemene publiek al op tot het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen door RIVM, GGD en overheid. We zien dat deze boodschap inmiddels breed wordt gedeeld. In het belang van onze achterban zijn strikte maatregelen belangrijk. De Federatie van Medisch Specialisten heeft dit nog eens onderstreept. We houden de vinger aan de pols en geven het voorbeeld door een streng beleid te hanteren.

Mensen met hart- en vaataandoeningen

Het algemene advies vanuit de overheid voor onze achterban is sociale onthouding en beperken van contacten tot de absoluut noodzakelijke. Het corona virus leidt bij veel mensen tot zorgen en vragen en, nu sociale onthouding en zelf isolatie worden toegepast, tot extra onzekerheid en eenzaamheid. Harteraad biedt daarom extra dienstverlening aan via de Harteraadlijn. Bel op werkdagen van 10.00-17.00 uur en woensdagavond van 19.00-21.00 uur met tel. 088-1111661 in het geval van vragen over het leven met een hart- en vaataandoening of voor een praatje wanneer je het gevoel hebt er alleen voor te staan.

Beweegpartners

Bij Harteraad zijn ruim 230 beweegclubs actief. Bijeenkomsten variëren van gezelschappen met enkele tot tientallen deelnemers. Harteraad adviseert hiervoor het gebruik van de RIVM-checklist voor bijeenkomst en bij twijfel activiteiten niet door te laten gaan.

Evenementen

Met zorgaanbieders worden door het land tal van activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Ook hiervoor geldt dat de RIVM-checklist wordt gehanteerd. Activiteiten met of in ziekenhuizen worden geannuleerd of verzet. De actuele stand van zaken is te vinden op de agenda op de website.

Harteraadgevers

Voor Harteraad zijn honderden vrijwilligers en duizenden ervaringsdeskundigen actief. Veel van hen behoren zelf tot de groep van kwetsbare mensen. Zij moeten zoveel  mogelijk sociale contacten vermijden. Dit heeft gevolgen voor geplande bijeenkomsten en vergaderingen. We schalen waar mogelijk onze online en telefonische dienstverlening op. De geplande bijeenkomst van de ledenraad wordt verzet. Het bestuur werkt in deze periode online.

Medewerkers

Medewerkers van Harteraad werken zoveel mogelijk vanuit huis. Harteraad is per mail en telefonisch bereikbaar. Er zijn geen bijeenkomsten of vergaderingen op het kantoor. We raden medewerkers sterk af om naar het buitenland te gaan. Mocht buitenlandbezoek aan de orde zijn, dan wordt gekeken welk beleid moet gelden na terugkeer. We raden (voor iedereen) het gebruik van openbaar vervoer zeker in de spits af. Praktische zaken worden via de mail gecommuniceerd.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april, maar zijn mogelijk langer nodig. Via dit medium houden we jullie daarvan op de hoogte.

We doen het samen

Binnen Harteraad is een toegewijd team actief dat de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus nauw volgt en met elkaar de maatregelen en berichtgeving bespreekt en voorbereidt. Via info@harteraad.nl kunnen vragen worden gesteld en suggesties worden gedaan. Samen staan we sterk.

Om inzicht te krijgen in wat leeft bij jou en wat je vragen zijn hebben we een korte enquête gemaakt. Wil je deze enquête invullen? Dit is anoniem en het invullen kost slechts enkele minuten.

Deze pandemie trekt een zware wissel op mens en maatschappij. Daarbij is de inzet van allen noodzakelijk om dit zo goed mogelijk te doorstaan. Het leidt voor allemaal tot zorgen en aanvullende maatregelen. Ik ken jullie als mensen die de schouders eronder zetten waar nodig en mogelijk. Een ook als mensen die omzien naar en zorg hebben voor elkaar.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in het bijzonder alle zorgverleners en mantelzorgers een hart onder de riem te steken en hen te danken voor hun tomeloze inzet gedurende deze turbulente en spannende tijd.

Ik wens iedereen veel sterkte in deze uitdagende tijd en uiteraard de best mogelijke gezondheid voor jou, je familie en vrienden.

Met hartelijke groet,

Anke Vervoord, directeur

088 - 1111 600
info@harteraad.nl | www.harteraad.nl
Prinses Catharina-Amaliastraat 10 | 2496 XD Den Haag

   
Online bekijken | Nieuwsbriefvoorkeuren beheren